Du verkar inte ha en aktiv session

Detta kan bero på att du inte tillåter cookies i din webläsare, men kan också bero på något annat tekniskt fel.
Aktivera cookie och ladda om sidan. Kontakta kansliet om problemet kvarstår.

En annan webbläsare på denna enhet har tagit över denna sessionen

Du kan endast ha denna sida öppen i en flik på samma enhet. Stäng denna flik och fortsätt i den nya fliken eller ladda om sidan för att återuppta sessionen här.

Debatt- & VoteringsystemVälkommen

Välj vem du ska ersätta

.

Votering begärd
Votering pågår - ingen behörighet att rösta

Ärende

Du har röstat för att ändra din röst välj annat alternativ.

()
()
()
()

Aktuell talare

Replik på

Kommande repliker:

Kommande talare

Ärende

föredragningslista
1 av
s